Parning har skett mellanS uch Czaruso Dvalin/ Kronos och NORD UCH NORD V-19 SE JV-17 SE V-18 Czaruso Hope

Nu hoppas vi på valpar i början av September 

vid intresse hör av er till Lena eller Rasmus

Kronos

Hope